35 Burst results for "Ting"

A highlight from Sauternes, gesprek met een wijnboer

Frankrijk Binnendoor

10:16 min | Last month

A highlight from Sauternes, gesprek met een wijnboer

"Bonjour, je luisten manne podcast van Frankkreig Benedor .nl, de website voor je ve kann sie een Frankkreig mit insider tips, vlogs, road trips, race forale, ebooks, en nyck booken se vos Frankkreig Benedor und daket andere Frankkreig. Well, since 2019, het best voor koch de racebok auf van Frankkreig is. Ich den Druckhauen auf, in den dese podcast fotelige meine Vahringen, beit Weindorp Soternen, in des Jorunde, wer keins unverwagte Masterclass Soternen kreig, een het hek van de Weindemein, tal pål näste reine meer de Weingard, van het berunde setteu die Kemme Soternelar. Lauste jemme? Bländerende do mei photos, staute den ik ob de photos, die beit dese podcast hore, een die eu konsin ou Frankkreig Benedor und Denel, sledge Soternen. Ich muss de bein mit een tourist denke een een besondereland muting, een sokt naavat een teigringen, in de notitzigstiek Maestermark. Een die krabwalsvaar een nuch, voor een unvergeitelke Herringring, een om die Wir up nieuw opte halle, een es salves am Bloch, een dese podcast hau verte marken. Ich vobleve in 2018 de Weinstreib bekadie Jag en Luppe Jag, wir eken sitat gewurt in een Luppe Jag en om geven, voor een trauwels primmer weinig magt, een och sutte, salves een Soternen, een de andere kand van der Geron. Et een sokt moi om geven kommt de wandel, auf te vietse, een die screeflal is een pebblochs auf. Een kat man jaan voorstelt, om een road trip ne de andere kand van der veer de Geron, een bei Sotern ter en wandel. Een was een moi een sunder gedag, een wer een de richt een Soternen, een det werat berunde chateau dikem. Een die besundere wien sateau bei Soternen, is van muss van wer een de fantastie zu wijnen die een van dan kommt, maar die voorne gebaunensteer verling, nagen och ombetal bas een gewurt. Een wilder dar och nieter turm, de sutte Soternen van dikem te pruve een te koppe, maar och meer de wandel doer der een honden twee ektaar wijn geade, rondet vraegen kastel, een ik wird ob dimenee pruve van de maargesweer van chateau dikem. Om een een die det geave, ist een een fles een een een een een erle van chateau dikem feld för een peis van hundred seven ten thousand dollar, een die dame ert dueste wittewijn een een sozijn. Een een fles van de de meen wild bemächtege, dan beegen gerendeert tusse de 300 euro een meerkreit, een een fles een top jaare is een hjellen maarland betalbar. Deus een zu roit een mit een jom geaving is, die een een glaasje die keem am bit, greip de keans, mein beider han de an. Tur een niefe van chateau dikem was, busslaut die Autotupakkeere, op een paren kilo meitre wordet kastell. So that ik mit maarjan een moor je wanderinger tusse konne maak. Een een de dame hundred sixteen een, saare ik en kastellje, een tusse de meuren de werglagen grastrauk, een die leek mein pefekt, om de Autotupakkeere. Een stonde vooret, op dappel meen för meitre taar wan bakenden, chateau Raymond Lafon. Op een mein dat wer aat stappen, klonke een de anderkand van de moor, two kinder steem, die hart, bonjour eep. Tur een spijle van de tek sage, wer two kinder, heerlek speteren mit vater, een ge niete van de spijle in de zon. Een flakken naak, klonke norgen bonjour, wer dese keer, van de moor je tonke braunen steem, van de man die van heutet haus, neu de pårlieb. Een frug, op een voor een wein pruvreikvam. Een ich haaf irk an, dar ik eingrk pakkere, omme van der lingt du de wein gander ich die kämte mag. De van staxen hant eut, een stelle de sie för as Pierre Mesler. Een vite all de trot, stad de two kinders een klankeindre vare, een niet sommer klankeindre, man een zum ou, een träiling dus. De naar bok hond de frindre kapje, fål er te klätsje, avus een dochter een tres jauns, die nuss amen mit hem vraan vorlek för domijn zijn. Een för te trot, stad de familiar Mesler, een chateau de monle van runt, sind seit in nineteen tween soverdag kot, naar det er välje järre, aus meneser van Böhmann chateau die kemmat gewegt, te värlei rechting het reen meder chateau in de Väthewes. Een haad dus een gudlerse hålgåd, een magte nu sällett mit se kindere prägte gewijn. Een een lok standa vey rämmer hälle för med karte präte, een krär een läsje väinmäkka das är tom soteren ging. Een zau läder nägt dat de France vät vorsgräft, tat maximaat dri dräve sårte för de soteren mågå bor gebragt. Re sän de simonjeon, de sovenjeon and de muskadel. Een bäi räumär lafångebragt se taktter percent simonjeon, een twenty percent sovenjeon, een där vär spjär bålle trödsopp. The dräve vå de väin vär soteren mår lädgeplugt, een där dår, on stät es och nände ärle der Rotting, bär dår de dräve för välle saukes kräge, een de väin, dös uttersmäakt de unikis. Dår de dräves längmågte lätter räipin komminatsi mit de lirgen van de väingräde, on stät des ärle erotting. Een de plukt diegät hälve sächter, een med hände, een med de lärge obrensbestag, sårtet vån dår järven är 3, tot våt ting av meer käre, tat ergeplukt med våre. Een de consequence järs, tär det äntal bräubär dräuver pär väinstag eraglägis. De komminatsi mit de lägge obrensst, het händverg een de frägna rit sår väinen, magt det är präis hågis. Een måi det täi, ist dat såppen demäinen lismet fräule kar plukkes värke, on dat det är gläinen vängersheb, een vår sächter gätt värgän bäi plukke. De väin gät det vån sächter är är mån lafan, lige pån näst die vån sächter dikem, een eppen opervlakte vän 18 hectare, een läver järngs Ångr vi 20 ,000 flässen up. Eer sächten hectare är in productsi, een die häfte an obrengs van Ångr vi neger hectoliter per hectare. Een är sächket gute pånd här, tän ist de norren min så terren, dat de obrengs per hectare Ångr vi väven 20 hectolitres. Tvär det bäi rämån lafan dös någ een 10 hectolitres, een dat komt när opa gläsvein per väinstag. De väin van är sächter rämån lafan vån nände plukke at een lög 3 jär ob njua autofatten van frans eikha häutgelaget vår dat det gebotteltoord. Een är gåde så tän köin häutgelaget vår det gebotteltoord, een är gåde så tän köin nände plukke at een lög 3 jär opa gläsvein per hectare. De väin van är sächter rämån lafan dös någ 3 jär opa gläsvein per hectare. Een är gåde så tän köin nände plukke at een lög 3 jär opa gläsvein per hectare. De väin van är gåde så tän köin nände kokkij sän jag. Een latte kvamag grater dat thatresept op een website stad. Een de linked nan de website, die vinje och frangräg bin de dor påntenal sletts sautern. Dög jät räun säs bäi sautern hän pruven, dan huff jegen asprägte te maga bie alla lijwein domäinen, vär kängen je ochte rägt, väi lä me zondu viejen joran in de dorup, väi jev van pröducen te och omgäven kun pruven en koben. Ma vår een bisonr pruverei zau ik pruvere och me asprägte maga bäi sjatå räimån lafon. Een viejväid te pjättrölug och nag påsålungalpe erlandkleite wår een dor pjär mäslär. Ich vond dit veraal tölug och me jeg nittve tärle. Läg jeg röstur inspirjär een och och is näret southwester van frangräg en sautern te häm. Meer infomasi finjop de website och frangräg bin de dor påntenel sautern. släts Oh yeah, for today's podcast någ, ab när den frangräg bin de dor, in je fa vrita podcast app Spotify, Apple Podcasts or Google Podcasts. Een köntur och ag atträtt läustre vi jeg frangräg bin de dor frangräg bin de dor släts podcast. Tot mein vår hande podcast.

Pierre Mesler 20 Hectolitres 2018 20 ,000 Flässen 10 Hectolitres Two Kinder Two Kinders 18 Hectare 300 Euro Denel Hundred Seven Ten Thousand Dol Google Podcasts Apple Podcasts Väthewes Spotify Lafon Today Chateau Raymond Twenty Percent Sovenjeon Hectoliter Per Hectare
A highlight from The Mike and Mark Davis Daily Chat - 07/19/23

Mike Gallagher Podcast

03:18 min | 2 months ago

A highlight from The Mike and Mark Davis Daily Chat - 07/19/23

"It is Ann Wilson's birthday, the greatness of heart magic man. Ann Wilson, 73. A voice so distinctive that... You remember when Tina Turner passed? And nobody loved Tina Turner more than me, Mike. I loved her. Oh, I don't know. People call her the... Well, I agree. Okay, well, we'll have the love off. We're tied. But there are people who said, Tina Turner, queen of rock and roll. Wait a minute, whoa, what? She had a couple of rock -tinged, poppy albums, but no, that was just weird. So then the question arose, who is? I mean, king of rock and roll might be Elvis, maybe Chuck Berry, et cetera, et cetera, but the queen, I don't know. So if there's a Mount Rushmore, Ann Wilson, Pat Benatar, Janis Joplin, I don't know who goes on that. But anyway, whatever your thought is on that, Ann Wilson is 73. Happy birthday. How was your day yesterday? It's good. I mean, I'm still sort of reeling from what is going to be a third arrest of the 45th president of the United States. Can I first say that your monologue today on the realities of January 6th is so perfect, and I don't like to kiss up to you because it always goes to your head. I love it, however. But I want to play, with your permission, I want to play, you did about three minutes. You did three to four minutes. You said it was 45 seconds, and only in your mind do you think a four -minute monologue sounds like 45 seconds. But every word of it was perfect, Mark. You're so, I want somebody to give me one single thing that has been reported, that we have any knowledge about, that could lead to Trump going to jail over January 6th. What did he say or do that would be, in anyone, any normal person's universe, considered criminal? Now, you could argue he didn't give a forceful enough speech. He didn't come out, you know, strongly enough. Strongly enough. He didn't condemn the, I mean, he did say go home after the rioting began. Took a while, but okay. But he did. Sure. Before the rioting, he said go peacefully protest. I mean, and so what you said was so eloquent and so perfect. You talk about January 6th breaking people, and you're spot on. I mean, and it breaks even media entities. I'm going to, I'm really, I don't want to be obsessed with Fox News. I was talking to an old friend of mine yesterday, a mentor, somebody that I've known for decades. And he said to me, boy, Fox News is the go -to now for me. I rely on Fox News for everything. And I've been giving this a lot of thought. Yesterday on The Five, arguably their highest -rated show, got five personalities sitting around in a gab fest. It's a very good formula, different people, liberal. They got one or two token liberals, and they got the rest are conservatives, and the conservatives always steamroll the liberals. And it's kind of fun to watch. Mark, they didn't mention this epic, disastrous, disgraceful affront one time.

Donald Trump Janis Joplin Tina Turner Pat Benatar Chuck Berry 45 Seconds January 6Th ONE Three Mark Ann Wilson Mike Four -Minute Yesterday Four Minutes Five Personalities First Elvis Today
Binance’s Richard Teng Emerges as CZ’s Heir Apparent

Daily Crypto Report

00:30 sec | 4 months ago

Binance’s Richard Teng Emerges as CZ’s Heir Apparent

"Former regulator Richard Ting has been appointed to oversee Binance's regional markets outside the US, positioning him as a potential successor to CEO CZ. The move comes as CZ looks to reduce his ownership of Binance US in an effort to appease US regulators. Ting's experience as a regulator will be valuable as Binance aims to address enforcement actions related to its early years. Ting downplayed speculation about his taking over as CEO but CZ has previously mentioned having a succession plan in place.

Binance Binance Us CZ Richard Ting Ting United States Its Early Years
"ting" Discussed on The Ray & Dregs Hockey Podcast

The Ray & Dregs Hockey Podcast

04:17 min | 7 months ago

"ting" Discussed on The Ray & Dregs Hockey Podcast

"And then I didn't realize when they put me on TV. I got ready and I got the producer, John baker, wrap it up. You're going to have about ten seconds to explain this. I'm just making it more confusing than it was to begin with. So that's been a real, you know, steep learning curve for me is how to try and condense two minutes of explanation in about 15 seconds. When you're watching stuff Jackson and so obviously we all think the official should start it perfect and get better from there. And of course, it's just not possible. I saw this great line about that holding call in the Super Bowl. Right near the end of the game. And they said there's a way to officiate the rule book and officiate the game. And they're two different things. Kidney explain that a little bit. Sure, I always explain when I'm talking to young kids, I referee school. I said, there's only two things you can control. That's your fitness, and that's your knowledge of the rules. The rest, you're at the mercy of what happens. I go, but just because you know the rule book inside out doesn't make you a referee. It makes you very knowledgeable, but not a referee. You have to learn how to massage the rules. How to interpret that. There's so much nuance that goes on. And people on Twitter beat me up, they go, you know, the rest just call whatever they want. Why don't they just call the rule is written? Just call it as written. And my response to them is, yeah, you're the first guy driving down your street at 51 miles an hour in a 50 zone. You get pulled over for speeding. And you're one mile an hour over to speed limit. And you stay to the cop. You know, use some judgment here. Well, you can't have it both ways, right? So knowing the rules is one thing, but hockey, somebody asked me yesterday on offside plays, the lines benefits really the cost of they just let her roll because they know the video can fix it. I said, no, they don't. They go with their gut because you don't want to be the guy that's always being overruled. There's goal scored and every time it's call back and it's that linesman. You don't want to be that guy. Football that in football, they might let a role because you know what the downside to letting a role is, the play is going to go two more seconds. Three more seconds. In hockey, you could pin that team in their zone for two and a half minutes. Finally score and then you're going back and resetting the clock. So, you know, guys go with their gut and hockey, like I just said, it's a continuous motion type of game. So I look or a trip or a push or a hold, 80 feet from the puck where the guys never get into the play, as long as that's ignored consistently, then I think that's a mark of a good referee. Because we don't want it block away, we don't want a hundred penalties a game. How many players do you think understand the rules to a level that they could argue with you? And I told Drake this story breaks. I mean, when you were officiating, not now.

John baker Super Bowl hockey Jackson Twitter Football football Drake
"ting" Discussed on The Ray & Dregs Hockey Podcast

The Ray & Dregs Hockey Podcast

05:45 min | 7 months ago

"ting" Discussed on The Ray & Dregs Hockey Podcast

"And they're looking at these teams that are playing Arizona and Columbus and gone well, that's great. They don't have their two top defensemen in the line, or is this much ado about nothing at this point? No, I think it's ridiculous. I'm all in favor of holding a play out for trade protection. What I'm not in favor of is now bucket up on two weeks for a couple of these guys. I mean, I think it's ridiculous. Either, you know, what are you going to do? Hold them out for a month. I guess technically they could. Right? And so when does that become too much? When is it too long? When is when does it just look ridiculous and also if you're the, if you're the acquiring team, now you're getting a player that hasn't played in three weeks. It's like he's injured. Yeah. Now you got to wait for him. It just doesn't feel right. All right, last one, just a real quick thought and we'll wrap up headlines here on Tuesday's game a obviously a tough start tough period for the buffalo Sabres against the Toronto Maple Leafs, but what an explosion by the newly constructed line of Ryan O'Reilly. Mitch marner and John Tavares. So with the empty netter, rhino Riley ends up with the hat trick, Mitch marner is a 5 point night terrific performance by John Tavares. I mean, you got to temper your expectation. You're not going to see anywhere near that game in game out, but that is a pretty impressive show of chemistry between those three guys and obviously buffalo wasn't as ready as they needed to be. No, that was an interesting night because you know that, you know, there's a bunch of elite fans that go to the games in Buffalo now. We can certainly get back over the border with regularity like they could in the past. It's O'Reilly's first game back and buffalo, you know, adds a leaf and all those things fit together and then they just explode out. You know, he scores two goals really quick. O'Reilly's just good. His brain is his biggest asset. He just seems to know where to be and I would say that's probably at the top of the list for tomorrow's as well. It's not his foot speed. It's not his strength. He's strong on the puck. They're both strong on the puck. They don't really go a hundred miles an hour, while they don't go 70 miles an hour. They just kind of get to where they're going. I'm going to say Mitch marner is a, is he the top three? He's a top 5 MVP candidate for sure. Yeah. There's just no question.

Mitch marner John Tavares Ryan O'Reilly rhino Riley Columbus buffalo Sabres Arizona Toronto Maple Leafs buffalo Reilly Buffalo
"ting" Discussed on The Ray & Dregs Hockey Podcast

The Ray & Dregs Hockey Podcast

05:54 min | 7 months ago

"ting" Discussed on The Ray & Dregs Hockey Podcast

"Not one of the first things you ask, great, is there anybody sick in your home? Because I've got to make my priority list of calls. I'm starting in 5 in the morning. Do I need to get to your house? Are you the first ten stops I need to make? You know, instead, because last time it happened, I helped her out. She had to get to a medical appointment at two in the afternoon, and body wasn't even there by 4 p.m. in the afternoon. So whoever it is gets a throat punch for me. Why? That doesn't seem very customer service friendly. That one? They're like a good for you that you go over there. Well, and help them out. I'm going to tell you a quick little sort of the same thing. So my uncle, as this was many, many, many years ago before he passed away. The house that they grew up in, he lived in. So my dad and my uncle and aunts and grandparents. And so it had a pretty big yard, so they had small house, big yard, like kind of the old style. And so they had this guy who would come and cut the lawns, right? Once a week, he would come and cut the lawns because my uncle wasn't able to do it anymore. So I'm back for the summer, and I was staying in one of the rooms of the house for a few weeks. Yeah. And I'm in the NHL by this time. And so it's like 7 o'clock on a Saturday morning. And I hear the lawn mower side, my window. 7 o'clock. He's pulling the old gas more to things. Sounds like an airplane. So I get up, and I feel like I'm off now. When I go outside, I'm like, hey Bobby, kids name was Bobby. He was like 25, whatever. Then I go, hey Bobby, do you not have somewhere else? It's Saturday morning. Do you not have somewhere else to cut? Like not like outside my window, and he goes, and he goes, well, what do you mean? I go, well, do you have, do you do the lawn at Webster school? And he's like, yeah, I go, it's Saturday. Nobody's there. Start there. But that's a start there. There's nobody there. You can cut a four in the morning if you want. That reminds me of and this is nothing to do with your Italian heritage. The Sopranos episode where what was his name white walls there. He goes to his mother's house. And there's some yard keep that's happening in buddy chirps and he probably mixing stories. But doesn't he beat him with a spade? Well, it could have been. So that we can get to that. All right, good stuff. Naslund. We weren't afraid of chasing any line or any day pairing because we knew that we would generate offense. Virtuosi, I was like, I can play in this league and I could play a big role in this league and I can be dominant for all the stars aligned. Morrison. There was a confidence that we believed if we went out and played the way we were capable, we could score every shift. Their story in their words, unreal, West Coast express, available now on Apple, Spotify, or wherever you get your podcasts.

Bobby Webster school NHL Naslund Morrison West Coast Spotify Apple
"ting" Discussed on Dadpreneur - Business & Digital Marketing Talk

Dadpreneur - Business & Digital Marketing Talk

04:58 min | 2 years ago

"ting" Discussed on Dadpreneur - Business & Digital Marketing Talk

"For where they have to bring to go home to and there's absolutely interaction between personal and professional more so today than ever because we're beginning to acknowledge that you can't necessarily separate the two as much as you want to believe. I couldn't separate the two as a coach with my players. I tried to be that strategy guy. that knows. we're gonna work on the skills and we were horrible. The first year that that's all. I did. Because i had completely neglected the impact. It culture and connection relationship has on team and individual performance. And what i found was that second year when we focused for more on colder connections is the exact same kids that were on the court. Same star five that we had but we went from winning five games toward nineteen games go into stage. Not because i did anything different with xs knows but because our culture because those connections allowed our strategy to succeed where otherwise our people were flat so one of the things. I've found again whether it's working with team leaders are withers talking about you. Other docs again. We're talking now about those staying coach -able but specifically for ting leaders one of the things that i would share is if you're lacking energy or unity. There's two things that your team has to be connected to just like a battery if the battery does have good connections. You're not gonna get any energy so if you want your people to have more energy when they show up you got to connect them to two things if you want to establish teamwork in a more positive profitable team culture. Those two connections are. I got connect them to a compelling common goal. You got to know why they're there they have to have that purposeful passion towards what we're trying to accomplish together and that can be a group of two people it could be twenty. People could be two hundred people but regardless of the size of your business when they show up. What is that purpose that you're there to accomplish together..

ting
The Murder of Freda Burnell & Florence Little

Casefile True Crime

02:52 min | 2 years ago

The Murder of Freda Burnell & Florence Little

"Hours earlier freida burnell had been skipping down somerset straight into abbott o'leary's bustling ten santa. This saw little freida in her black button. Boots red cap and brown coat all by herself didn't raise any eyebrows. The coal mining town she called home was small and locals trusted. Each other freida was running an errand for her father who was in need of some fade and poultry grit for the chickens. They owned he had promised his daughter. A penny as a reward for buying. This applies on his behalf at around nine. Am the bill at the top of the front door of mortimer's store jingled as freighter rented the shops specialized in livestock supplies. And while they had the chicken fade free freighter requested. They want any sex grit. Only loose grit frieda said she would home to oscar father if that would suffice. And if so she would come back but she never returned by light afternoon. Habita- leary's locals were assisting police and the bono family in trying to locate freida somehow during her journey. Home from mortimer's store. She had vanished without a trace the following morning a local worker finished his shift in the minds and begin the walk back to his home as he approached. Abbott o'leary's tan center. He headed dan narrow. So i'd alley where he stumbled across a hessian sack discarded in the mud. It clearly held stomping. The co worker examined the sack closely. Inside was the buddy of eight year. Old freedom no her remains had been dumped just to nineteen majors from her house. Freed i had sustained gonna blow to the head but it was the cord still wrapped around her neck that it caused her. Death at pace of cloth was stuffed inside her mouth and her wrists and ankles tied behind her back with the road. Her attacker had also attempted to ripe her. The shocking murder rattled. The typically carefree townsfolk freebies. Funeral was held on the straight outside her home to facilitate the lodge crowds of mourners. That wished to attend. They circled around her smoke. Coffin this sense of loss tinged with fee as they wanted who among them would carry out such violent and disturbing crime

Freida Leary Freida Burnell Habita Mortimer's Store Tan Center Dan Narrow Mortimer Frieda Oscar Abbott
AT&T, Dish Strike $5 Billion Deal to Support Boost Mobile

News and Perspective with Tom Hutyler

00:19 sec | 2 years ago

AT&T, Dish Strike $5 Billion Deal to Support Boost Mobile

"Deal worth at least $5 billion to make a T and T, the primary network services partner for its wireless customers. Under terms of the 10 year deal, A TNT will provide voice state of messaging services to customers of dish owned mobile virtual network operators Boost Mobile Ting and Republic Wireless. Social media and tech

TNT Boost Mobile Ting Republic Wireless
Silent Resentments And Unasked Questions Are Engines of Unhappiness

What Healthy Couples Know That You Don't

01:37 min | 2 years ago

Silent Resentments And Unasked Questions Are Engines of Unhappiness

"Silent. Resentments and on ask questions are engines of unhappiness episode. Eighty to stop and think about how many times you paint a picture in your head about somebody else and later you find out how wrong you really were. We all use the shortcut of making assumptions to fill in the gaps. You know what they say about assumptions. And it's so true. We avoid the risk of asking real questions so we can stay in the safe zone of not dealing with someone else. We have our imaginary conversation we decide. We know how it will turn out and we bail on doing it in real life. Authentic conversation requires real effort in real life. This is why couples don't talk about their sex life with each other and there are even therapists. Who avoid the topic of sex fear tinged imagination often is just flailing around trying to cope with someone else's otherness. So we decide. Someone is aloof instead of shy. We'd aside someone is charming and don't see the emotional dangers that lie beneath the charm.

How Xerox & Some Dalmatians Saved Disney

Kottke Ride Home

01:50 min | 2 years ago

How Xerox & Some Dalmatians Saved Disney

"The new one hundred and one dull nations villain origin story crew ella seemed to be a real love or hate flick or more like a lukewarm dislike or confused enthusiasm based on reviews with titles like weird but i think i like it whatever the reaction the film seems to have been pretty far from what people were expecting mostly because it has almost nothing to do with the one hundred and one puppies that made guerrilla deville famous but sixty years before this any chaotic punk tinged origin story the world got its first film adaptation of dodie. Smith's nineteen fifty six children's novel the hundred and one donations and despite being positively obsessed with the movie as a toddler. I never knew that the canine cartoon marked a crucial turning points in the history of animation. And one which disney may not have ever made it to the other side of had. The movie not worked out. One hundred and one donations marked walt disney animation studios twenty second full length feature animation having been preceded by classics like snow white. Pinocchio fantasia and peter pan. It began development in the late fifties following the box office bomb of sleeping beauty which took six million dollars to make but only earned back five million sleeping. Beauty used the dominant animation technique of the time that required artists to hand trace drawings on transparent celluloid or sell sheets according to smithsonian magazine reported on this moment in animation history. Disney movies usually have one to two dozen cells per second so in total sleeping. Beauty had almost one million cells. That's one million drawings done and traced by hand a ton of work for a movie that ended up costing the studio a million dollars.

Dodie Walt Disney Animation Studios Ella Pinocchio Fantasia Disney Smith Peter Pan Smithsonian Magazine
"ting" Discussed on KQED Radio

KQED Radio

05:52 min | 2 years ago

"ting" Discussed on KQED Radio

"This is Forum. I mean, Kim Santa Clara County Sheriff's A multiple people are dead and injured after a shooter opened fire early this morning had a Valley Transportation Authority light rail yard in San Jose. The gunman is dead and victims include employees of E T A, which provides bus, rail and other transit services in the Bay Area. Joining me now is California Assembly member Phil Ting. Thanks for being here something maintain. X for having me Meena. Ironically, we had planned to talk today about a California law that has as one of its aims to prevent mass shootings first, if I could just get your reaction to news of this tragedy this morning. We'll definitely horrible and we all hear about these strategies. And we just wonder when is this going to stop? That's one of the reasons I've been fighting for a gun violence, restraining orders to take guns out of the hands of the wrong people. And at this point we don't know any details. At this point. He's I don't know any details, but incidents like this are just aptly absolutely horrific. It reminds me of the shooting at the at the new P s center, right? Dunn Street, San Francisco and San Francisco A few years ago, we're co worker went in and You know, shot and killed some of his co workers, just these kinds of incidents or just obviously horrible And I know that this is when tool that we can use toe. Hopefully prevent some of these incidents from happening. Yes, as you're saying And mine is restraining orders or what are known as red flag laws cannot afford all mass shootings and we have no idea or indication that it played any role in this tragedy, and I want to make that absolutely clear. But as you say something member Ting. It really is one tool to try and prevent them and one of the rain reasons for our conversation today that was planned well before this event, of course, But we want to understand how California has been implementing its red flag law, and, interestingly it you made amendments to it that were enacted last year. Can you talk a little bit about what California's law does? And and How it's changed since 2014 when it was first proposed. Yeah, when I was first proposed, it was in reaction to that horrific shooting in Santa Barbara and I was physically and Isla Vista. Indy was initially just law enforcement and family members who could Used a gun violence restraining order. I've been fighting for a number of years to expand it to people who are your co workers. Your employers as well as People who are teachers, administrators, principles, people who are your school with because quite often as we become adults were not always around our family members securing individual Perhaps you're single. You're not really interfacing much with your family members and perhaps Law enforcement hasn't gotten a tip, too. That you may be potentially dangerous for May may want to use that weapon and dangerous way versus your coworkers. Who around your B day and the people who you go to school with their around you every day. So we saw in the Parkland the case in Florida that you know, the principal had identified the person they didn't have a combined restraining orders to the principal really couldn't do anything. But the individual was, um Already identified as someone who perhaps shouldn't have had a gun We saw in the horrible bar shooting down in 1000 Oaks, that the sheriff could have used a GDR over the chose not to They already visited the individual before the shooting, but did not for whatever reason, Gun violence restraining order to take the individuals guns away before they perpetrated that horrific shooting in a bar a few years ago. As you say authorities conduce this But could you walk us through the process of an individual trying to get it? A gun? Violence? Restraining order, Gvr. Oh, like A family member. A colleague and employer or a teacher, as the law allows for now, Yeah, I'm gonna probably deferred our city attorney Mara Alley. It was really Have been the main person and she's been such amazing leader in this space and Diego City attorney. More reality has really been almost single handedly responsible for almost half of the gun violence, restraining orders in the state. We have funded her department to do trainings for other law enforcement agencies, and I think she's one of the reasons why their arm or law enforcement agencies and Maura Gun violence, restraining orders actually being issued. She could kind of walk you through exactly that step by step process. Let's bring Mara Elliot into the conversation. City attorney for San Diego Mara Elliott. Thanks so much for joining us. Thank you. Good morning and good morning to Assembly member team who has been a champion for San Diego and for the state of California with gun violence, restraining orders. And we here in San Diego have very effectively used them. We started our program back in December of 2000 and 17 and with the assistance of Assembly member Ting Were able not just to really solidify our own program, but to also train others at the state of California. So a gun violence restraining order is a civil order. It is not a criminal order. And typically, we hear about a concern from a community member or a family member. Sometimes it's even a group like the Alzheimer's Association of San Diego. Somebody who has noticed that there is ah behavior or some type of indication that a person is a harm to themselves or to others. And that they have access to a gun or they have guns..

Mara Elliot Phil Ting San Jose December of 2000 Valley Transportation Authorit Dunn Street Florida Bay Area 2014 Santa Barbara E T A 1000 Oaks 17 last year today Meena Mara Alley Isla Vista Diego Mara Elliott
"ting" Discussed on Sci-Fi Talk Indie Film

Sci-Fi Talk Indie Film

03:17 min | 2 years ago

"ting" Discussed on Sci-Fi Talk Indie Film

"Present <SpeakerChange> a different <Speech_Male> <Silence> perspective. And <Speech_Male> <Speech_Male> i would <Speech_Male> say i don't <Speech_Male> know if the right word is role <Speech_Male> model but <Silence> i think <Speech_Male> <Speech_Male> Hopefully somebody <SpeakerChange> out there <Speech_Male> will see this movie <Speech_Male> and you know <Silence> <Speech_Male> think <Speech_Male> of <Speech_Male> a guy that looks like <Speech_Male> me a little differently <Speech_Male> not <Speech_Male> just like a martial <Speech_Male> artist or a <Silence> yeah. <Speech_Male> Yeah <Speech_Male> we're we're <Speech_Male> bankers. Were lawyers <Speech_Male> were people <Speech_Male> who join the military <Speech_Male> where people who want <Speech_Male> to serve our country. <Speech_Male> That's right. <Silence> <Speech_Male> I think <Speech_Male> that's that's <Silence> really <Speech_Male> what it's all <Speech_Male> about. I think that's why <Speech_Male> movies are so powerful. <Speech_Male> Why <SpeakerChange> why. I'm <Speech_Male> here <Speech_Male> and on a personal <Speech_Male> note <Speech_Male> two of my nieces <Speech_Male> or half chinese. <Speech_Male> So <Speech_Male> it's in my family <Speech_Male> so <Speech_Male> you know <Speech_Male> they're my brother's <Speech_Male> kids and <Speech_Male> i love him <Speech_Male> dearly <SpeakerChange> <Speech_Male> and <Speech_Male> So i wanna <Speech_Male> see <Speech_Male> that represented <SpeakerChange> <Speech_Male> for them <Speech_Male> to and and for <Speech_Male> me so <Speech_Male> It's <Speech_Male> kind of a selfish reason. <Speech_Male> But <Speech_Male> but you know you <Speech_Male> you <Speech_Male> you learn a <Speech_Male> you because <Speech_Male> of <Speech_Male> my brother marrying <Speech_Male> a wonderful chinese <Speech_Male> lady. <Speech_Male> I mean she was <Speech_Male> grew up here <Speech_Male> and everything but <Speech_Male> in the states. But <Speech_Male> you know <Speech_Male> we got exposed <Speech_Male> to things we wouldn't have been <Speech_Male> exposed to and <Speech_Male> <Speech_Male> And my family. I think <Silence> richer <SpeakerChange> for <Speech_Male> it. Yeah <Speech_Male> you know. There's a <Speech_Male> line in the movie. <Speech_Male> That <Speech_Male> michael doran <Speech_Male> says that i wrote. <Speech_Male> It's in protecting <Speech_Male> the ones you love. <Speech_Male> The world can be stronger <Speech_Male> <Speech_Male> and <Speech_Male> I love that. <Speech_Male> <Speech_Male> I don't know <Speech_Male> i'm going to be selfish <Speech_Male> and say i love <Speech_Male> what i wrote there <Speech_Male> and hearing him say. <Speech_Male> <SpeakerChange> <Speech_Male> <Speech_Male> Hey we're all <Speech_Male> selfish. We're all <Speech_Male> biased. Sure <Speech_Male> that's that's my <Speech_Male> take know <Speech_Male> you're gonna you're gonna have <Speech_Male> preferences that's <Speech_Male> totally fine <Speech_Male> <Speech_Male> but i think you know <Speech_Male> we don't. <Speech_Male> That's okay <Speech_Male> we have. We should embrace <Speech_Male> our differences <Speech_Male> absolutely <Speech_Male> absolutely <Speech_Male> and <Speech_Male> do a for <Speech_Male> do for you. <Speech_Male> You don't you don't <Speech_Male> have to do it for anybody <Speech_Male> else. Know what <Speech_Male> you don't owe anything. <Silence> Danny <Speech_Male> nobody does <Speech_Male> anything to anybody. <Speech_Male> <Speech_Male> If <Speech_Male> it makes you feel good <Speech_Male> if if <hes> <Speech_Male> if you know if it's gonna protect <Speech_Male> the ones you love <Speech_Male> it's going to <Speech_Male> help them then <Speech_Male> why not. <Speech_Male> It's easy <Speech_Male> it's easy <Speech_Male> to be. Nice <Speech_Male> yes it is <Speech_Male> it is. <Speech_Male> It's easier to be nice. <Speech_Male> It's it's painful <Speech_Male> to be angry. <Speech_Male> Yeah oh yeah <Speech_Male> absolutely it. <Speech_Male> I think <SpeakerChange> there's more <Speech_Male> work <Speech_Male> to be angry <Speech_Male> than than to be nice. <Speech_Male> It's <Speech_Male> just a lot of work <Speech_Male> and <Speech_Male> <Speech_Male> it never works out really <Silence> well either so <Speech_Male> so <Speech_Male> there you go all <Speech_Male> right well. Thanks <Speech_Male> again age <Speech_Male> revelation. <Speech_Male> That'll be out <Speech_Male> january. Twenty second <Speech_Male> on pay <Speech_Male> per view. And then <Speech_Male> you will see it on streaming <Speech_Male> <Speech_Male> we've been speaking to derrick <Speech_Male> ting. It's great <Speech_Male> to talk to you <Speech_Male> from hong kong derek <Speech_Male> and <Speech_Male> hearing <Speech_Male> a snow late <Speech_Male> new york city. <Speech_Male> <Silence> <Speech_Male> <Speech_Male> You know <Speech_Male> this is what happens <Speech_Male> this time of year. <SpeakerChange> So <Speech_Male> we're kind of used to <Speech_Male> <Speech_Male> well thank you. Thank <Speech_Male> you for having me <Speech_Male> and charlotte <Speech_Male> to my <Speech_Male> near friends. That's where <Speech_Male> i'm from so <SpeakerChange> there <Speech_Male> again. <Speech_Male> My pleasure <Speech_Male> thank you all for <Speech_Male> listening to sci-fi <Speech_Male> talk <Speech_Male> thanks again and thank you again. Tear thank you. This is jim lee and you're listening sifi talk.

jim lee michael doran january Twenty second Danny new york city two hong kong derek charlotte derrick chinese
"ting" Discussed on Sci-Fi Talk Indie Film

Sci-Fi Talk Indie Film

04:27 min | 2 years ago

"ting" Discussed on Sci-Fi Talk Indie Film

"Didn't exist so i actually like wanted to add. Add those aerial shots for that movie and I ended up flying in a helicopter. All like rx with the doors off with a hand held camera. And so it's a little bit shakey. And then you can like d shake but you i went to those lengths to get these aerial shots of hong kong. Which now you go to the beach. And there's these guys just flying them you know and recreation but so agent one which was a prequel. That's i actually bought one of the first. Dj drill actually a chinese company by the way. Yeah i bought one of the first in the airport right when right when they came out they go. I should i better. It was on sale because no one ever heard of drones. I just and so. I just bought it knowing that. We're gonna shoot agent one and so we flew the drone in the desert. We got a mazing like yeah. It's amazing yeah now you can do it like you can add it to the movie so much easier than than before and then and then because of that like those is like this. You know you watch a lot of movies. I'm sure somebody's even. These big blockbusters are just using stock. Because you can get it you can get it easily but back in the day not even too long ago. It was like so each at one came out two thousand seventeen so i mean it's been only like five years like halfway into and then like my second movie a deal on a time lapse and reflection stuff and that was the big thing because you can do time lapse when technology was was better so ucla. A lot of time lapse so yeah. Let's talk about jim young and it's obviously somebody that you're very fond of is a character. How did he come to you. He's based off a friend of mine. So i'm based in hong kong. I'm from new york. And.

new york hong kong second movie each five years jim young first Dj drill seventeen chinese two thousand agent one agent one
"ting" Discussed on Sci-Fi Talk Indie Film

Sci-Fi Talk Indie Film

04:19 min | 2 years ago

"ting" Discussed on Sci-Fi Talk Indie Film

"This is don davis. I'm the composer of the matrix. Matrix reloaded and the matrix revolutions. Hi this is. John delancey kind of the things that aren't there. Well you know. sometimes you have that experience anyway. People at all they're gone in part because of the hopeful nature of genes vision but also because of its message of diversity and inclusion. I tony tomato here. And we have today derek ting and he has a film agent revelation. And not only did he. Write and directed is also in the film and plays the lead. Welcome derrick From hong kong. Thank you how you doing. Good good you know derrick. It's hard enough to write and direct something but to be in it wearing all those hats and being in the film. What was that like for you. Oh it's it's interesting because there's definitely pluses and minuses. Yeah obviously. I don't go back to my trailer after shot has done. That's true or lack thereof of trailer. It just keeps going. It's like a marathon. I'd say we do twelve hour days. Which is very typical in the industry. I do not go over twelve hours by the way you're always on your feet. You're walking a lot. Just going the set was was pretty big as well so a lot of back and forth and then the physical part scissors action. It's exhausting so just get there. We'd set up and we'd shoot all day. And then at the end of the day i would just crash and this went on for about a month and at the end of it i was like. Oh my gosh. i'm so so tired and pretty much. Just veg for like the next two or three months. Don't blame me. I don't blame you at all. So the plot is i'm looking at imdb just to paraphrase. Here it's an ancient dust and it controls humans and it affects your character jimmy young and he gained superpowers. But he's taken to an underground base and there. He is trained to be kind of like a. I guess james bond like character which superpowers and he's gonna take on these aliens and learn why these aliens have come back interesting. I get the impression that this is part of a series of films. Yeah we have a prequel. I did a sci-fi pilot called agent intelligence. Now it's going to get released you know. There's i'm actually writing part. Three is well. And i'd love to expand the universe so and by the way i appreciate the interpretation of of this kind of bond character. Yeah it's cool casting. Wise michael dorn. I mean who. I plugged as war many years ago. And i was actually at the junket for star trek first contact many years ago and he was there and he talked a lot about establishing the character. How did he come on board. Well yeah i love. Michael dorn he's amazing And i think a lot of people haven't really seen without makeup interesting and then hearing his voice to It's very powerful very commanding to be honest. This alistair character is kinda like this. Elon musk steve jobs. And you know. I've seen interpretations of that type of kind of scientists. Let's say for example in movies. And i really wanted to shake it up. We're looking at like five pages of potential cast. The story is that my zoom. My father got a heart attack. And i was in hong kong. He's in new york blueback. He's okay by the way good on that but You know we were. We were deciding. What my what. We're going do how to proceed. And i'm sitting there with my my older brother who's you know. He's he's definitely a trekkie and we went through all the different we had seen..

Michael dorn new york hong kong imdb John delancey michael dorn twelve hour five pages derrick Three derek ting james twelve hours many years ago today don davis three months Elon musk steve jobs about a month jimmy young
"ting" Discussed on Liberaleren Podcast

Liberaleren Podcast

04:00 min | 2 years ago

"ting" Discussed on Liberaleren Podcast

"Komo puska chopin nubile side. Can he beat out them. Hard dover entity will talk to them. I still is correct. You release tobe and they go offered f appear some to jude year mood at the liberal listener. He'll office based on the other day. Man movie deals on there. They go through the sock bandirma. Thank you all the time or so. Many they opened the allegra three. You're really gonna need for the huron gumbo gaming pessimistic song. Moreton eastern envisioning a kick. Kick today gung-ho lavar on the nazi steph today shadley well through out particularly meta sexier helped Sort of jumping frog in circles in Do we vote that. That of gang on santo of lesson roles data man data also tw- of ham dip ascent of nostalgia mud who own party liberalism now. So they've used iota also at mia coupled and sally year oil and All misora also mu latin for off later for focused on whom smick of your dan. oklahoma mean tonkin. Sociale the perfect them. Perfect pioneer that saxton on the politically off the chew Not miss this door for halley. The sierra and the van africa failed to step off. Mcminn august But the nick politic ing discriminating dumb missile knew this was the mature or yoga or d. Liberalist net better than younger folk. The lemon ganga men months. Cokie elkana martha de samadi teed among the iowa instruments get very qabatiya. They could solely elder group de their smiley toronto. And what do we i ot sequel than Report in etowah men's Contract again them. Snits lemony liberalist. Now milovan i would. Older men men julia. I will also at eastport outta the gordo movie. Coppins looks for solving the beyond going through over have an winter in the winter. Skin building this to mendes mcclanahan. Ldl v. vacuum. The only. some people take the your own little town through matilda more in that. Mix there so for dollar liberally stolen the or an scottsdale attainment student europe. Talk three your another ignorant for the data. Walk then our neil levin and missile. We'll see what associated students off before gunfire Seminar quarter. But also fatima there. They went strongly do wrong. But but Under tank men data but a beautiful victim so new movie poster or health saw altruistic. Vince the to talk to somebody balls. Finish solemn ed laughs nearly all donal or e commenced so civic talk with..

matilda Mcminn today julia scottsdale milovan toronto Vince europe van africa iowa fatima neil levin sierra misora santo of lesson on Komo eastport allegra
"ting" Discussed on Sci-Fi Talk

Sci-Fi Talk

03:17 min | 2 years ago

"ting" Discussed on Sci-Fi Talk

"Just present a different perspective. And i would say i don't know if the right word is role model but i think Hopefully somebody out there will see this movie and you know think of a guy that looks like me a little differently. Not just like a or a yeah. We're we're bankers. Were lawyers were people who join the military where people who want to serve our country. That's right. I think that's that's really what it's all about. I think that's why movies are so powerful. Why why. I'm here and on a personal note two of my nieces or half chinese. So it's in my family so you know they're my brother's kids and i love him dearly and So i wanna see that represented for them to and and for me so It's kind of a selfish reason. But but you know you you you learn a you of my brother marrying a wonderful chinese lady. I mean she was grew up here and everything but in the states. But you know we got exposed to things we wouldn't have been exposed to and And my family. I think richer for it. Yeah you know. There's a line in the movie. That michael doran says that i wrote. It's in protecting the ones you love. The world can be stronger and I love that. I don't know i'm going to be selfish and say i love what i wrote there and hearing him say. Hey we're all selfish. We're all biased. Sure that's that's my take know you're gonna you're gonna have preferences that's totally fine but i think you know we don't. That's okay we have. We should embrace our differences absolutely absolutely and do a for do for you. You don't you don't have to do it for anybody else. Know what you don't owe anything. Danny nobody does anything to anybody. If it makes you feel good if if if you know if it's gonna protect the ones you love it's going to help them then why not. It's easy it's easy to be. Nice yes it is it is. It's easier to be nice. It's it's painful to be angry. Yeah oh yeah absolutely it. There's more work to be angry than than to be nice. It's just a lot of work and it never works out really well either so so there you go all right well thanks again. Age a revelation. That'll be out january. Twenty second on pay per view. And then you will see it on streaming we've been speaking to derrick ting. It's great to talk to you from hong kong derek and hearing a snow laden new york city but You know this is what happens this time of year. So we're kind of us to well. thank you. Thank you for having me and charlotte to my near friends. That's where i'm from so there again. My pleasure thank you all for listening to sci-fi talk thanks again and thank you again. Tear thank you. This is jim lee and you're listening to side talk..

jim lee michael doran january Danny new york city two charlotte derrick ting Twenty second hong kong derek chinese
"ting" Discussed on Sci-Fi Talk

Sci-Fi Talk

03:42 min | 2 years ago

"ting" Discussed on Sci-Fi Talk

"Yeah i bought one of the first in the airport right when right when they came out they go. I should i better. It was on sale because no one ever heard of drones. I just and so. I just bought it knowing that. We're gonna shoot agent one and so we flew the drone in the desert. We got a mazing like yeah. It's amazing yeah now you can do it like you can add it to the movie so much easier than than before and then and then because of that like those is like this. You know you watch a lot of movies. I'm sure somebody's even. These big blockbusters are just using stock. Because you can get it you can get it easily but back in the day not even too long ago. It was like so each at one came out two thousand seventeen so i mean it's been only like five years like halfway into and then he has like my second movie a deal on a time lapse and reflection stuff and that was like the big thing because you can do time lapse when technology was was better. Ucla a lot of time lapse yeah. Let's talk about jim young and it's obviously somebody that you're very fond of is a character. How did he come to you. He's based off a friend of mine. So i'm based in hong kong. I'm from new york. And i always try to base the main character. Someone that had that has some sort of interesting intriguing thing about them different perspective because a lot of times i feel like nowadays the characters are just so can be very bland. 'cause it's not that they're not interesting as we've seen them before so it was like. Oh how can i make this guy more interesting and then how can for movies and stories. I think it's about the characters making certain decisions or interacting with the characters. How they do that. yeah i think. That's what makes them interesting. Those little nuances. I had awesome parents who shaped my values and so my my friend came to hong kong and he told me that he had visited his his His orphanage he's adopted at the age of eight. He was telling me how he saw his biological mother. And what was that. Like in thinking about that. Then he kinda. It went down further that His when he went to the states he sounded like he was quite rebellious. He still hasn't told me like the exact stories of what happened between but his his adoptive parents. Actually you know basically had enough and they abandoned him they basically just wow right. You know you're going okay. You're eighteen you're out. That's it so like he just told me like. Yeah birthdays christmas. They didn't call me or anything. I thought about that and i was like oh. That's i couldn't even fathom that because if if you if your world is constructed by your parents then what if you just excavate that this gym character. That's his back story. That's like the the piece of him that when you see him kind of interacting with these characters and and being who he is. that's that's the guy portraying and that's that's why in so we see elements of that in the movie we see elements of his kind of like his kind of experience. Hopefully you'll feel a natural way in a sifi way ashley. So the cool thing is because he is based on somebody ground him and to you who plays him in rights for him really makes him very real. I would think yeah. And you know you wanna i think with characters you wanna see what they're gonna do and how they're gonna.

new york hong kong eighteen christmas jim young five years first second movie each one two thousand seventeen eight
"ting" Discussed on Sci-Fi Talk

Sci-Fi Talk

05:19 min | 2 years ago

"ting" Discussed on Sci-Fi Talk

"I thought maybe there's like one hundred hundred fifty but there was five hundred five hundred of them so so i was in a little bit of a panic mode it. It was a crunch mode. And what i had to do. Was i edited for six months by myself. Because you know. I had overspent my budget and and then I had to show my investor with no sound no no treatment and shown what what what we shot and everything and pitch them to say. Hey you know. I normally on budget. I'm normally everything nothing to worry about. But on this one. I think we should go for it. Essentially and i don't want to shortchange the movie or the audience with visual effects and sound. That's you know not of the standard of the movie. So he thought about it. He made me sit on pins and needles for a week. Really great guy. I've worked with him For does my fourth movie now. And i have a number of other investors to he said yes so yeah. He gave me the opportunity. I mean it's still not like the ultimate budget but it was enough to work with a great team. Like i have oscar winning. Sound like my mixer. He won the oscar for whiplash. Don't use jed dodge. He did by the way. Listen to your podcast with game The george george mar there the episode. Yeah so he did the emmy for a heavy. Sorry he got nominated for an emmy. For game of thrones in the dialogue part in my friend. Jed dodge chad who's the visual effects supervisor. He you know he worked tron. He worked on share They're working on all these big shows like the flash and everything. His wife jamie their digital domain so they have a great team in green del rey. So yeah it was. It was a really long process because the visual effects took a long time. I spent a lot of time on the audio to i. I went to l. a. Three times to do What's called. Ad are short Site brought in all the actors including michael jordan. Just a fix different parts just to improve it. Just you know really swipe slight tweaks but also what people don't notice this kind of feeling the the action with a lot of breasts grunts you do that as much in the actual performance that you have to come back and kind of that sort of absolutely. Yeah i mean you sound is very important on it film. Obviously and and that's part of it special effects wise. I guess you went mostly digital or did you try to do practical as much as you could..

michael jordan six months five hundred Jed dodge jed dodge Three times game of thrones fourth movie one hundred hundred fifty jamie emmy week george george mar green del rey oscar
"ting" Discussed on Sci-Fi Talk

Sci-Fi Talk

04:30 min | 2 years ago

"ting" Discussed on Sci-Fi Talk

"Don davis. I'm the composer of the matrix. Matrix reloaded and the matrix revolutions. Hi this is. John delancey kind of the things that aren't there. Well you know. sometimes you have that experience anyway. People at all they're gone in part because of the hopeful nature of genes vision but also because of its message of diversity and inclusion. I tony tomato here and we have today dairy ting and he has a film agent revelation and not only did he write and directed is also in the film and plays the lead. Welcome derrick From hong kong. Thank you how you doing. Good good you know derek it. It's hard enough to write and direct something but to be in it wearing all those hats and being in the film. What was that like for you. Oh it's it's interesting because there's definitely pluses and minuses. Yeah obviously. I don't go back to my trailer after shot has done that's true or lack thereof trailer keeps going. It's like a marathon. I'd say we do twelve hour days. Which is very typical in the industry. I do not go over twelve hours by the way. So you're always on your feet. You're walking a lot. Just going the set was was pretty big as well so a lot of back and forth and then the physical part scissors action. It's exhausting so just get there. We'd set up and we'd shoot all day. And then at the end of the day i would just crash and this went on for about a month and at the end of it i was like. Oh my gosh. i'm so so tired and pretty much. Just veg for like the next two or three months. Don't blame me. I don't blame you at all. So the plot is i'm looking at imdb just to paraphrase. Here it's an ancient dust and it controls humans and it affects your character jimmy young and he gained superpowers..

Don davis John delancey derrick hong kong twelve hour jimmy young derek about a month today twelve hours three months next two
3.4 Million Washington DC Residents Are Struggling With Depression Amid the Pandemic

News, Traffic and Weather

02:15 min | 2 years ago

3.4 Million Washington DC Residents Are Struggling With Depression Amid the Pandemic

"Landed its latest probe on Mars. It's a rover called perseverance, and it's about the size of a car. You think that's doing for the first time are collecting samples that we hope to return to Earth one day It has a helicopter on its helping pave the way for human exploration on Mars for the very first time, That's Dr Daniel Nu Ting, who helped design the rover. She says One of the most important components is something called moxie, which will attempt to generate oxygen from the thin Martian atmosphere. Jeff Pooja, Look, Come on. You've been 323 days since family members have last seen sailors serving on the USS Nimitz. The warship left home Port Bremerton, April 1st of 2020 and his scheduled to return home soon. Initially, crew members were expected home around Thanksgiving. But the deployment was extended multiple times. Rose. Elliot's husband read is a nuclear electronic technician aboard the Nimitz, she told the CO. Moh told Cho Mo. The constant changes in homecoming dates have been excruciating. But now Just want their sailors home. Vast majority of us just want to leave Political Herb. Get out. How going sailor? Get them in the car and go home like I would like some pictures. Really, That's all I need. And then, just like, let me bring him home, so we couldn't just start being normal again because of covert. The crew of more than 5000 have been mostly confined to the carrier the entire time. Someone whose time 10 40 from the Beacon Plumbing sports desk. Well, tonight, Gonzaga beat ST Mary's 87 65 Cougars over California 82 to 51 Stanford beats the Huskies 79 to 61. Almost Bill Swartz says the Seahawks could have more money to shop for players next season. The NFL lost a ton of money during the pandemic, but will actually increase each team salary cap toe $180 million in 2021. That's a $5 million increase. The Seattle Seahawks trying to keep some defensive free agent stars Jamal Adams and Carlos Dunlap, Philadelphia ships quarterback Carson Wentz to the Colts for a couple of draft choices. In these other QB on the roster. Former Washington Husky Jacob decent Seattle Mariners officially welcome back South Paw pitcher James Paxton to the fold. The EMS traded the big maple to the New York

Dr Daniel Nu Ting Jeff Pooja Port Bremerton Cho Mo Elliot Bill Swartz Seattle Seahawks Gonzaga St Mary Cougars Huskies Jamal Adams Carlos Dunlap Stanford Carson Wentz California NFL Washington Husky Jacob Decent
Amazon planning a wall mounted Echo

The Internet of Things Podcast - Stacey On IoT

02:35 min | 2 years ago

Amazon planning a wall mounted Echo

"Moving into the smart home amazon plans a wall mounted echo. According to bloomberg in i okay. Y'all know that. I have been adding things to my house to make it smarter like the infrastructure. So i i actually just added a fin. We'll talk about that in a week or two when i when i start seeing results but added a fin water monitoring device. I added a device from a company called ting that tracks. Basically you plug it in. It looks for electrical fires. I have added an quanta. Water heater controller in product. And so what am i saying. I'm saying these are doing for the sexy devices there. Yeah the unsexy but was interesting here. What i'm discovering is my first night in the finn was like we have detected a very weird thing happening in your house and they sent me a notification but my phone was on. Do not disturb. Sign my house wasn't actually flooding. But i was like you know what i need. I need like a panel. i know right. Maybe like the equivalent of a flashing light. That's like hey these parameters are happening in maybe shakeup deal with it because if it were really a flood. I'd want to know and i don't have the fancy finn that shuts off my water for me so actually thought this was kind of neat because it would be nice to have like a command center that you could add a glance. Look and be like okay. Everything's functioning normally. Yeah i mean we rely on our smart displays quite heavily in our house. Even though i have my phone with me all the time. Not everybody does. And it's really handy to just see something pop up that you know you need to know this right now without looking for your phone or missing a notification. This is actually one of the big downsides of my transition homekit. there's no smart display unless you have an apple. Tv and you're watching tv so bloomberg is saying that amazon's working on this. It's ten or thirteen inch diagonally measured Obviously can control smart devices. It'll have the typical amazon services from music videos. Video chatting with a camera built in should be pretty skinny thin unlike some of the smart displays. Because this can be wall mounted and bloomberg says it's could retail for between two hundred two fifty. Maybe by the end of this year. Anything can happen because this is just them. Hearing from sources we amazon has new official comment on this. But i think these ecosystems are overdue for something like that a lot of people used ipads they mount ipads to their wall and use those. Yeah so you wouldn't have to do that and you could use your ipad ipad actually so

Bloomberg Amazon Quanta Ting Apple
Gigi in Wonderland - Vogue's March Issue Cover Story

Vogue Podcast

09:26 min | 2 years ago

Gigi in Wonderland - Vogue's March Issue Cover Story

"She's perfected the art of living in the spotlight. But motherhood has opened digi hadeed up to a new world and a new set of priorities. I'm khloe mao evoked contributing editor. And this is g. G in wonderland knew that i have that animal in me says gee hadeed relaxed. In bright. from december cold the twenty five year old model is astrid colored quarterhorse named dallas. And telling me about the birth of her baby in september here at her home in bucks county pennsylvania following a fourteen and a half hour labor at her side. Were her partner zane. Malik her mother yulong to her sister. Bella and a local midwife and her assistant when you see someone do that you look at them a bit differently. I probably looked crazy actually. She says a giggle tinged with pride. I was an animal woman. Mallet cut the baby. Click that she was out says gee gee gazing forward through dallas alert ears as we plod through the upper fields of harmony hollow. The farm owned by longest boyfriend. Joseph goalie a construction firm ceo. I was so exhausted. And i looked up. He's holding her. It was so cute. She's in a cropped long as puffer stretch. Czar jeans and warned black riding boots and looks like neither a harried mother of a ten week old nor paparazzi ducking supermodel with her hair roped into a smooth bun bear face and tiny gold hoop earrings. She resembles mostly her teenage self. An equestrian who showed jumped competitively while growing up in her hometown of santa barbara. California what i really wanted for my experience was to feel like okay. This is a natural thing that women are meant to do. She planned to deliver it a new york city hospital but then the realities of covert hit particularly sequestering here ninety minutes from manhattan and the limits on numbers in the delivery room which would preclude yolanda and bella from being present. Then she and malik watched the two thousand eight documentary the business of being born which is critical of medical interventions and depicts a successful home birth. We both looked at each other. And we're like. I think that's the call. Gd says they placed a blow up bath in their bedroom and sent their three cats and border collie away when the midwife expressed concern that the sphinx and maine coon felines might puncture the tub with their claws. Malik ask gee-gee what music she wanted to hear and she surprised him by requesting the audio of favourite children's novel the indian in the cupboard. He downloaded the film because it was one of his favorites too and they spent the early hours of labor watching it together. That's something we'd never talked about. But in that moment we discovered we both loved. Gd says bash family. She then tells me that malik. The former one direction star turned solo artist. Who has famously press shy and declined to be interviewed for. This article likened his own experience of her birth to align documentary. he'd seen in which a male lion paces nervously outside the cave. The lion s delivers her cubs z. Was like that's how i felt you feel so helpless to see the person you love in pain. Doom dula malibu high classmate carson. Meyer had prepared her for the moment where the mother feels. She can't go any longer without drugs. I had to dig deep. Jichi says i knew it was going to be the craziest pain in my life. But you have to surrender to it and be like this is what it is. I loved that you'll monda and the midwife coach through the pain there definitely was a point where i was like. I wonder what it would be. Like with an epa darryl how it would be different jichi frankly. My midwife looked at me and was like you're doing it. No one can help you your past the point of the epidermal anyway. So you'd be pushing exactly the same way in a hospital bed so she kept pushing. I know my mom zane. Bella were proud of me but at certain points i saw each of them in terror says she ducking under a leafless branch. Dow also who've sucking in the muddy terrain afterward z and. I looked at each other. And we're like we can have some time before we do that again. The baby girl named kai digi revealed on instagram in january from the arabic for the chosen one was a weekly. She was so bright right away. Gd says adding that. The baby's heart rate stayed consistent throughout the labor. That's what i wanted for her. A peaceful bringing to the world. Kyw's world has so far remained small. Her mother rarely leaves the bucolic corner of horse country where the hadeed put down roots in two thousand seventeen. Malik bought a nearby farm. The shoot for this story. In early december at a studio in manhattan was the first time g g had left her daughter since birth yolanda took over caregiving duties even bringing her granddaughter along to feed the miniature. Ponies mama and mccoo. Gee-gee has no nanny no baby nurse. None of the traditional celebrity crutches of new motherhood during our interview the baby stayed with her father and zan's mother tricia who is visiting from england for a month to help she decided to completely take care of the baby alone says yolanda odd. And i think that bond is so important. The dutch former model turned real housewives of beverly hills. Alum was my welcoming party. When i arrived at the farm booming. Hello her arms wide on the threshold in. Camo print puffer and boots. I'm proud of her face on magazine but seeing her give birth was a whole other level of proud yolanda says you go from looking at her as a daughter to looking at her as a fellow mother. The natural transitions and generational shifts of new motherhood are at play in the household. It is a family happily influx on the sprawling. Thirty two acre property. The handful of cottages are designated for different siblings. But this summer. When g g moved out of her cottage into zan's house bella and brother anwar graduated to larger cottages leaving. The smallest is a guest house. We're still close by says she but we have our space to be our own little family. She hosted thanksgiving dinner for the first time this year with zero mother cooking the turkey g g. A prolific home-cooked herself made banana. Pi and baked yolanda favourite tatham. Bella occurred over stuffing and spiked apple. Cider in the kubota tv g g got her christmas tree early for the occasion dressing it with personal ornaments. That she and malik have exchanged over the years. The most recent being glass nintendo console a reference to a favor quarantine activity. I decorated fully. Without my mom's help. And i think i did her. Gd says they are tribe publicly known for their closeness yolanda the doting den. Mother gee-gee the fresh-faced protective older sister. Bella the edgier veronica deejays betty and aloof baby brother on war joining g g and yolanda in the kitchen for latinos and cinnamon rolls before a horseback ride eyewitness. These rules confirmed. Yolanda has the sink drinking a smoothie and finishing gee-gee sentences when she grasps for word g g threatens to have a connection if anwar eats her cinnamon roll when he ambles out of his cottage. But motherhood is a new phase and it will be up to g g to decide whether it belongs on the silhouettes of social media. I think she wants to be real. Online's as bella twenty four by phone from new york city but until her child wants to be in the spotlight and can make the decision herself. She doesn't want to put her in that position. Bela who splits her. Time between her. Soho loft and the farm and facetime with her niece and sister every morning says she already enjoys reading books. Aloud that jeeves to read to her including the rainbow fish and the very hungry caterpillar. It's pretty nostalgic. Bella says it could be argued that we are all hungry caterpillars this year cocooning and comforting with hope of emerging bright winged vaccinated g. G wants split her time between her condo and no-ho and the first class cabin of airplanes when lockdowns began she had just returned from walking fashion shows in four countries and discovering. She was pregnant on the other end of covid. She will emerge as a mother. Happily headquartered in rural pennsylvania. Still a supermodel. But one determined to lead more secluded less peripatetic life. I always want to be here fulltime. She tells me. I love the city but this is where i'm happiest furious. Speculation and countless think pieces have attended the question of what this time will mean. Will we slow down flee cities for less frenzied. More mindful life in many ways. Gee-gee the bodyman of such ideas. The sheiks glamorous version yes but also a person drawn to reassessment. It feels like now. I'm in a different place in my life. She says and she does seem genuinely at home

Yolanda Malik Khloe Mao Gee Hadeed Yulong Bella Joseph Goalie Zane Dallas Dula Malibu Jichi Monda Kai Digi Astrid Bucks County KYW Manhattan Mallet
Employer-Subsidized Scooter Rides? Yes...If Commutes Ever Return to Normal

Business Wars Daily

02:39 min | 2 years ago

Employer-Subsidized Scooter Rides? Yes...If Commutes Ever Return to Normal

"From wondering. I'm david brown. And this is business. Wars daily on this wednesday february third commuting. If you were among the forty two percent of americans working from home as of last june that word may be a distant memory for you. But with vaccine for the corona virus being rolled out many in the corporate world or that by the middle of this year folks will be safely back in the workplace and that means getting back in the car back on the bus and back on the train or on a scooter. That's right micro mobility devices. those lightweight. Electric transporters like escooters. We're having a moment right before. The pandemic sent most workers home and when offices shut down companies like lime which rents both scooters and bicycles. Do commuters suffered the new york. Times reported that consumer spending on scooter reynolds fell the most of all modes of transportation in the first several weeks of the pandemic spending decreased. Nearly one hundred per cent. The losses forced lime to lay off around percent of its workforce at the end of april competitor. Bird was cutting it. Staff to those cuts were hard pills to swallow for an industry that had been booming. In twenty eighteen. Nearly forty million journeys were made on scooters in the us in twenty nineteen that number more than doubled until the pandemic of course brought that growth to a halt. But for the scooter industry. All hope was not lost lime. Ceo wayne ting told the verge that the pandemic change the way people get around in cities. Even though they stopped commuting on scooters there's evidence writers did use scooters for other reasons a quick trip to a grocery store or to the park. If you're running errands do you wanna get on a crowded bus. Where social distancing can't always be maintained well not many people did so they hopped on scooters so even though ridership was basically nonexistent when offices shut down less march has been rebounding slowly and that gives companies like lime. Hope that when this is all over people will still be willing to dare. I say it. Scoot commute that hope is at the core of limes. New partnership with eden red benefits even read as a commuter benefit system which allows companies to reimburse their employees for commuting costs like bus and train

David Brown Ceo Wayne Ting Reynolds New York United States Eden Red
"ting" Discussed on D4WH - A Doctor Who podcast

D4WH - A Doctor Who podcast

03:23 min | 2 years ago

"ting" Discussed on D4WH - A Doctor Who podcast

"Yeah yeah she johnson. She pretty early. On the plasma volume has increased the two fifty thousand tesla to send out a magnetic pulse to kill everyone with two hundred and fifty thousand miles or just over four hundred thousand kilometers. Every time i hit the would tesla for for that. I think of you. Because you'd like nicholas tesla nikola tesla. Yeah nikola nikola nikola was nicholas. It should have been nicholas. His mother and i talk if you try and look up. Tesla unit of measurement. All you get is the fucking car carpet Yes yes so one a nice drive down my straight to that great. 'cause it's just a shame that the guy who runs the company's a fucking monster. Yeah and isn't it just right. I mean if you're going to be running a big multi multi million dollar company. Shouldn't you be evil. That's how you know comparative compared to the other people on the richest list. He's not that bad. I said we've got degrees. It also includes love so they're all evil. It's just how evil you are and the top guys jeff. Bellinger who basically is a fucking monster. Early became the richest man in the world by ensuring that most of his employees can qualify for benefits. Because i don't get paid enough even set up like a like a like a fun for people to donate to to support. The amazon workers won't be. Yeah yeah he could have done that. He didn't want to do ten times. And you know like richard branson right like this guy was like you know what. I'm good mortgage off my private island to keep my company flew jeff basil's like just come on to way. Fun gives me money. I don't have enough stock difference in the way that they were dealing with. Well i some people have got. I mean look at trump. He's less than election and lame. Some people have gotta hide so fake that they can't even say i don't know how they will. They will and i would fly to america for that day. The latest i've heard is that he's planning to have a rally on the day of the inauguration. Yep this is a man who's bad at everything including losing is really bad like on the president is like shoal trump. yeah yes. So basically he also said at a rally that he's a great lusa. He has another solar lose If he had actually lost the election he would he would graciously could leave the white house but he didn't lose the election guys. God it's like the guy and he comes back to. This is not happening. Ready more lying. I'm actually the boss on the guys. We phya jeff every day for six months and came out. He shows up with a protest. Yeah and then gets other people to give money. Even though he's got money i'm say how. How do you have the goal. Yeah but also will be really. How cool would it be if they have a swat team go into the white house press. Oh i would love to happen. I would pay ticket. I would pay money for a ticket to say that up front row..

richard branson america amazon trump six months jeff Tesla johnson jeff basil over four hundred thousand kil ten times Bellinger two hundred and fifty thousand two fifty thousand tesla million dollar tesla white house house
"ting" Discussed on D4WH - A Doctor Who podcast

D4WH - A Doctor Who podcast

02:07 min | 2 years ago

"ting" Discussed on D4WH - A Doctor Who podcast

"I was really confused like her reaction was just nonchalant. Oh yeah this is normal. Another one with to jerry everywhere you go. So you've put two heartbeats the logical explanation would be. You are about nine months pregnant. Well and the other thing is. He's been in hospital for overnight. did no one else workout. That he has to hotwired we she the one who worked it out. I mean they would've checked. They do all the time she goes to the nurses and she's like this guy to hearts and we all know winked at us and he had a board as well like they were looking at the border. I was like no one sitting pretty right down to hots taken blood and we don't know what the fox it's just very strong when the consultant checks the chart. He gets zapped with blue static electricity. All the medical students including martha experienced a same thing. a similar thing mr circa waves it off as part of the approaching electrical school. Now i will tell you. We started collect trace. It is when you touch door. You get a shock. So when i was working at a university there was a particular academic who was quite what we would call a wackadoo and he was getting. We were all getting zapped and he came up and he said oh. There's a safety problem. It's nothing to do with workplace health and safety. And i said well you know you put your case in your hand or you can touch the door touch the wall before you touch the door. And he said. Can i get a static. Strip like they put on the back and where it off. The back of my pains not said that said what and he said. Can i get one of those leather static strips and where it off the back of my pants to attach it to me. And i said yes you can and as you and you can earth it up your ass. I strange thing to ask and he will plug for the red hot. Who didn't get zapped with static. Electricity that's right plug boy..

martha two heartbeats one about nine months jerry leather static strips
"ting" Discussed on Z104

Z104

02:01 min | 2 years ago

"ting" Discussed on Z104

"Little cold out there this morning. And it got some rain to deal with you. And you in the morning commute thing this morning to be careful you have the rain could be a little dicey. I found some pool water and under the bridges and stuff. So be careful today High of 55. The rain's gonna taper off by the way by this afternoon s 0 55 for highway at 45 right now coming up this morning for you on the show War of the Roses If you didn't catch yesterday, catch up with it at seven this morning, plus 60 seconds. Bucks today. Eight o'clock this is why talk about Ting something up. We're going to finally let you use our our show this morning to express your frustrated in we're going to be talking about. We're just a couple weeks from Valentine's Day. So we decided. Let's talk about what is the biggest problem with dating today and we're gonna have this discussion coming up and running a clock. So we decided Let's do 62nd so bucks because I think a lot of you Listening. Oh, my God, How much time do I have to tell you about the problems with dating, say, so We'll do that around eight o'clock this morning. We've got free pizza from Chanel is for you this morning as well. Also coming up. Looks like Ellen's reign as queen of the talk show circuit is about to be taken over by somebody else, and it's probably not who you expect Demi Lovato's coming to your TV. We'll talk about that this morning as well. Plus for the first time in 37 years. There's something you won't see during the Super Bowl this year. We have news from HBO that at Harry Potter fans screaming yesterday is Kodak Black going back on the promise he made if Donald Trump hardened him, some people say yes, and we have what might be the coolest story of generosity during the pandemic that you have heard in a long time. We get a lot of these stories every day. But this kid had a lemonade stand set up for this or there was a car wash. For this and other and they're all really nice. Very nice stories. But then there are next level. Oh, my God. Stories like this one that we're going to share with you this morning. So all of that coming up on the Tuesdays you when we get started with you next time.

Bucks Demi Lovato Ting Chanel Donald Trump HBO Ellen Kodak Harry Potter
'The King of Talk': Remembering Larry King

Weekend Edition Saturday

04:03 min | 2 years ago

'The King of Talk': Remembering Larry King

"Larry King has died. He was 87 in a career that spanned 60 years. Larry King interviewed just about everybody. Reporter Jeff Lunden has this appreciation. With his trademark suspenders and his deep baritone voice tinged with a Brooklyn accent. Larry King spoke with Presidents George Bush is our honored guest for the full hour. Next on Larry King Live World leaders Moammar Qaddafi. The leader of the nation of Libya, celebrities, the brilliant Barbra Streisand, authors, scientists, comedians, athletes and on and on and on. I'm always engrossed in the guest. Larry King spoke with Jesse Thorn on the turnaround podcast in 2017. I'm always listening to the answer. I'm always learning, So I guess I'm better every day at learning. The Brooklyn born King actually was an indifferent student, but said he always had an innate curiosity when we would go to dodge it. All my friends wanted autographs at the injury. I never asked for an autograph, but I would walk with the players is they're going to their cars asking questions. Why'd you bunt? Why they do this in the third inning. My curiosity is still insatiable. King began his career is a DJ in Miami, and it's where he got his name is well. When a station manager told him his given surname, Zeiger was too ethnic. He chose King from a liquor ad in a newspaper. By the late 19 seventies, King had an overnight talk show on national radio. Then the 1985 Ted Turner hired him for his new network, CNN. Media commentator and author. Bill Carter, who's a CNN contributor, says the timing was perfect. Picking up something like Larry King may love sense because he had Establish himself kind of as a guy who could get big guests. They could have big names and promoted and became sort of the linchpin of their prime time lineup, and King stayed there for 25 years. Some critics complained that he was too chummy with celebrities and lob softball questions. It is guests. His strategy was I'm never gonna make the guests uncomfortable. And that means not only will they come back, but they'll tell their friends. He won't ask you about that ugly divorce of yours. You know, he'll ask you about your favorite movie, so he didn't challenge people, But he did get information. He was pretty good at that, like when he talked with ex President Richard Nixon. Well, I don't want to dwell in the Watergate thing that's been covered so well. But some personal things when you drive by Those collections of buildings. The hotel the two apartment houses the office building, You feel weird, funny. No, I never give it a thought. Never given a thought. Never given a thought. That's one place where you just don't look back. As far as Watergate is. I know you don't look up at the buildings themselves. Not at all. Not a matter of fact, I've never been in the Watergate. Larry King famously didn't do a lot of preparation before his interviews, the less I know. Better Now, That sounds strange to people. Like If you wrote a book. I wouldn't read the book for interview do because I would then know too much about the book and I'm in the same boat as the audience. They haven't read the book, but King knew the national zeitgeist. He covered the first O. J. Simpson trial every night, says Bill Carter. He basically started the cable monomania move. We're going to just cover this story. That's it In a way. It was perfect for life because it was celebrity oriented. It was in the news, but it was not political. Ultimately, CNN canceled King show because it wasn't political competition from Fox and MSNBC took its toll on the ratings. But King was a survivor. He was married eight times and had Quinn couple bypass surgery after a massive heart attack, and King took his talk show to streaming video and kept on working for NPR news. I'm Jeff Lunden in New York.

Larry King Jeff Lunden Moammar Qaddafi Jesse Thorn King Brooklyn Zeiger CNN Bill Carter Barbra Streisand George Bush Libya Ted Turner Miami Softball Richard Nixon O. J. Simpson Msnbc FOX Quinn
"ting" Discussed on Pantheon

Pantheon

07:46 min | 2 years ago

"ting" Discussed on Pantheon

"We will win for that that collective experience. Well i mean. I absolutely agree with you. I mean definitely a last year. With half the of one of the toughest jason history. I'm sure you know the times when it was only like this. Tough when we luck absolutely full-scale war and something that we all need to take seriously and be mindful of i think for me. Some of the positives of from last year is people are starting to reconnect. We'd be online. You know there's definitely a re connection. And i think a lot of people were last year sometime out to reflects because we had the time you know. The uk was lot bound law people. Wasn't it worked. So it give people time to reflect some people. They say sorvino reset themselves. We align themselves. And i know i do a lot of people that are starting new projects coming into twenty twenty one and that's what we will experience lost so i've also choices in life. There's always some positive the you know. We can always extract from it for me. It's says it's the fact that we got the time to think and unite and reconnect saw. Yeah really looking forward to what. This year's going storefronts weekends. Twenty twenty one so mean that still tough times ahead With with a certain about lockdown. But i think everyone is looking for how find positive. This is something that tell us. What your your currently too and this is something is passion of yours now on your current business you to work in the wellness kind of area and you want to try and help people fill it physically and also mental health. And you're trying to do your bit to help. People find that little bit positively right. Tell us about these. So i mean i'm sure you remember from it. Went from back in the day of always been an active guy. He used to go to the gym banana again. And i've always sort of kids growing. It was kind of the coming in to the soul of two thousand nine thousand and ten. While i was doing at the time you know. Hey insult hard times financially. I don't thinking why you know what. What can i do. So moving forward to earn an income. Initially and i'm a firm believer that if you're going to do something you enjoy it for one and two some of that you've got natural ability to do so i was thinking well you know what all these years. I've always kept fit and active serving well and also my partner at the time. She was a fitness instructor. Work in the gym. And i used to live at free membership starts to go then workout. So why don't i start studying in that. So i was doing a college course. Got my say to be a fitness instructor. And then i'll then go job. What version active. And i then give a few months qualified from training traina became a personal trainer and then free lights later became a personal trainer manager within the company. Managing some us trading. And then you know what it's like feel that you see in so just ford. You know what. It's time to to the thing you know what ideas visions mind relates. So i launched my personal training website. Which is doom greedy. Well shoot to the fact that the gym's closed. I'm doing online personal training. Trained people bison take classes resume as well and give seminars to companies so that they know how to improve their sole physical health and mental health. Whatever which is something that's really important now is is really important nothing. I really admire you for doing that. And you know contribute people's happiness you're inside career. You know we we use back in suburban base as we used to get us through the door saying how the label would being so inspiring and some people you can maybe down at criminal. We used to get from prison. Didn't we will be your your stories inspired us. You know on the straight and narrow. I'm trying to in my life. And all the music gone through hard times. And you know and you're still doing that now. And also you've been out to excel in life both incarnations of your career. Because you're doing something you love and encourage people do as well. That sounds so important that they will you enjoy because if you want to succeed you do some enjoy you. Stand much more chance than that. You just szucs thinking about the money. I think about the job and then my and the rest of it takes care of themselves which. I'm sure that you would agree with passionate. I money second. It goes as for the right reasons absolutely absolutely absolutely so Yeah the website is called personal trading for life son. Pugh is a ww dot perth train and then the number four life dot com asthma website. We'll put with details in in the right off for this and the nice thing. Is you know. The listeners may be like fans of run things or people from the shop. They can get a personal training session. That's going to be a little number. So i asked about music in between but let us chat about music a little bit more. Yeah the since. The suburban bay stays because he was Can involve with paul i e for use dj and a bit for. I'll you nine hundred air in every way which was you up to. Yes oh i got more involved in in gripe promotion and rates organization working with poor. Ib for big up big shots. Ib fra thinking about nine thousand nine literally. The started millennium teamed up with paul and Was helping him promote jungle. Splash surrey's to decide. That i think she ninety four can go in still doing now. Yes i'm right french. Yeah very very every other from those early days. The jungle splash events. Were the big paul of lot of the jungle. Sounds you know keeping keeping that a real allegations and also the ib for records as well. You know one of those talk foundation. John labels so yeah. It's definitely a real pressure working with paul. Who's working together for many years. We're still good friends every week or whatever yes so with the goths survey it's was doing the jungle splash raids and made it in a planet in holloway road. Lock yep actually classic venue.

paul i e two thousand last year ninety four paul two John nine hundred nine thousand This year one Twenty twenty one both incarnations jason ten big paul about nine thousand nine french twenty twenty one half
Atlanta-based Delta and other major airlines ban checked firearms, increase security on flights to Washington, DC ahead of inauguration

News and Perspective with Tom Hutyler

00:18 sec | 2 years ago

Atlanta-based Delta and other major airlines ban checked firearms, increase security on flights to Washington, DC ahead of inauguration

"Airlines and airports say they're stepping up security before next week's presidential inauguration, with Delta and other major airlines, saying they will prohibit passengers flying to the Washington area from putting guns and checked bags. The moves follow the January 6 right at the U. S Capitol by supporters of President Trump and politically tinged confrontations on

Delta Washington President Trump U.
Pope, Queen Elizabeth II share heartfelt Christmas messages

NBC Nightly News

01:36 min | 2 years ago

Pope, Queen Elizabeth II share heartfelt Christmas messages

"Services focused on remembering those lost to covid the pope and queen among those spreading messages of love matt bradley reports from paris tonight. This socially distanced christmas somehow drawing people closer together in the pope leading a somber ceremony at the vatican urging rich countries to share kobe. Vaccines with the poor for many this time of year. We'll be tinged with sadness. The queen of england striking a different note from her usual annual christmas speech some mourning the loss of those dare to them and others michigan friends and family members distance for safety when all aid really warmed for christmas is a simple hug or a squeeze of the hand if you are among them. You are not alone. Paris on christmas. The restaurants should be packed. Streets should be filled with families. But instead they're all empty one place that wasn't off-limits neutral don cathedral welcoming musicians for the first time since a devastating fire nearly destroyed it last year but the crisis really hit home were christmas began in the little town of bethlehem normally packed with pilgrims christmas. This year for me for my family is so sad. I think it's for all bethlehem sad. I was crying because we used to go to the street. Sounds i'm everything. Despite the sadness sadness around the world there was a kind of sanctity in the silence. A hope that this christmas like the first one. Two millennia ago can offer light to the world after a dark

Matt Bradley Don Cathedral Paris England Bethlehem Michigan
Queen Elizabeth delivers reassuring Christmas message

WTOP 24 Hour News

00:50 sec | 2 years ago

Queen Elizabeth delivers reassuring Christmas message

"Christmas Day traditions have changed. During this pandemic year, however, Queen Elizabeth Elizabeth at at age age 94 94 did did fulfill fulfill what what is is considered considered her her most most cherished cherished Christmas Christmas Day Day duty. duty. Addressing Addressing the the nation nation on on television television in in her her annual annual message, message, Queen Queen Elizabeth Elizabeth says says she knows it's been a difficult time. For many, of course, for many this time of year will be tinged with sadness. Some mourning the loss of those dear to them. Another's missing friends and family members distance for safety. But all they really want for Christmas is a simple hug or a squeeze of the hand. The queen wrote. Her address, says she does every year her words providing some comfort for the UK, which has an official coronavirus related death toll of more than 70,000. That's Europe's second highest behind Italy.

Queen Elizabeth Elizabeth Queen Queen Elizabeth Elizabet UK Europe Italy
Queen Elizabeth delivers reassuring Christmas message

WTOP 24 Hour News

00:50 sec | 2 years ago

Queen Elizabeth delivers reassuring Christmas message

"Christmas Christmas Day traditions Day traditions have changed. have changed. During During this pandemic this pandemic year, year, however, however, Queen Queen Elizabeth Elizabeth Elizabeth Elizabeth at at age age at at age age 94 94 94 94 did did did did fulfill fulfill fulfill fulfill what what what what is is considered considered is is considered considered her her her her most most most most cherished cherished cherished cherished Christmas Christmas Christmas Christmas Day Day duty. duty. Day Day duty. duty. Addressing Addressing Addressing Addressing the the nation nation the the nation nation on on television television on on television television in in her her in in annual annual her her annual annual message, message, message, message, Queen Queen Queen Queen Elizabeth Elizabeth Elizabeth Elizabeth says says says says she knows she knows it's been it's a been difficult a difficult time. time. For many, For many, of course, of course, for for many many this time this time of year of year will will be tinged be tinged with sadness. with sadness. Some Some mourning mourning the loss the loss of those of those dear dear to them. to them. Another's Another's missing missing friends friends and and family family members members distance distance for safety. for safety. But all But they all they really want really want for Christmas for Christmas is a is simple a simple hug hug or a or squeeze a squeeze of the of hand. the hand. The queen The queen wrote. wrote. Her address, Her address, says says she does she does every every year year her her words words providing providing some comfort some comfort for the for UK, the UK, which which has has an official an official coronavirus coronavirus related related death death toll toll of more of more than 70,000. than 70,000. That's That's Europe's Europe's second second highest highest behind behind Italy. Italy.

Queen Queen Elizabeth Elizabet Queen Queen Queen Queen Elizab Queen The Queen UK Europe Italy
A big year for Bad Bunny

Pop Culture Happy Hour

09:41 min | 3 years ago

A big year for Bad Bunny

"Welcome back here with me from her home in washington. Dc is npr. Music and latino contributor. Stephanie fernandez hi stephanie. Hey steven great to have you so as we mentioned in. The bad bunny has released three albums in two thousand twenty the first y h l q. Md l. g. That's yoga lo que. Mais della ghana. Or i do whatever i want came out in february not long after bad bunny performed with jennifer lopez shaquille and j galvin at the super bowl halftime show. You'll find your haga made lagana at number seven on. Npr music's list of the fifty best of twenty twenty then in may bad bunny put out an odds and ends compilation called los que. No iban asa lear or the ones that were not going to come out. And now he's released ultimo tour del mundo which translates as the last tour of the world. The new album was written and recorded in quarantine and bad bunny had said it would be his last album not surprisingly he has already walked. That back a stephanie. Near the beginning of this year you interview. Bad bunny for a pitchfork profile called day in the life of bad bunny introverted superstar. Let's start with your thoughts on the new record which feels more restrained and reflective than the album. He put out earlier this year. Absolutely well let me start by saying that. It's been a crazy year for bad bunny. Output has been insane and prolific. and he's proven more than once that he can put out a great record. I really liked this album But i'll confess that i i i. I felt some fatigue at the fact that this is the third bad album coming out. And i'm a big fan of bad bunnies. I've been following him for a long time now. But i also believe that there's time for an artist to slow down into you don't need to put out so much music that being said. I really liked this album. It's really grown on me. Since i first heard it definitely appeals to the mo and may clearly bad bunny has also been listening to a lot of new metal and pop punk in quarantine. Well let's talk about the differences between this record and the one that he put out at the beginning of this year. That was kind of a more hard charging album in this one. As you said is is a little bit more mo absolutely. I think you know there has been this temptation to compare the two albums because they've been his two biggest releases. This year i think at the end of the day. they're such different projects. He was really trying such different things with them. That album iago looking at it. I was really focused on going back to the heart of puerto rican thrown from the early two thousands in the late nineties. The kind of music that bad listen to growing up the latin pop landscape now sounds a lot different than the music. Bad bunny loved growing up. And you know john that has historically not been widely accepted in latin pop and latin mainstream until the last decade. And one thing that he acknowledged to me when i interviewed him as well as you know something that was really the main focus of this record. Was you know undeniably making this sound of the music that influenced him growing up the artists that really deserve the shine when it comes to the strides made in this genre and this album is more about honoring a different kind of music that he loved growing up which is rock and rock and program spaniel and pop punk and i think what you really can see across. His body of work is just the deep respect that he has different kinds of music that he loves as well as this nostalgia. I think both records really have a lot to do with nostalgia in this way. That's really interesting to me especially in a year. That's been so difficult for so many people. Some many of us are finding comfort in music. That's not new music. That reminds us of more comfortable more simple times as it were. Even though these two albums are really different they both have really special offerings. Well one thing. I wanted to talk about it about this new record wanting that immediately jumped out to me as somebody who did a certain amount of coming of age in the nineties there a couple of songs on his record like to deseo loma harder. And you'll vito c. That are very tinged with all rock. Sounds like really kind of nineties. Rock sounds taught me talk. Yeah you know. This album has a lot of guitars. Sad guitars brad guitar. He's kind of teasing out this kind of pop punk and nu metal side that he has actually alluded to in previous work on his debut album sandra he had a song called dynamo moscow allowed which was really a pop punk song and people were so surprised to hear that from bad bunny and on your looking like he had llamas mignano which is like one of my favorite songs this year and a that just absolutely bursts into this new metal rage moment that is just so so registered so good and i think you know i i. I didn't think anything could match with those two songs. Made me feel. But i couldn't stop listening to to the settled on my heart. I really think it's like that. Riff is just so heart. Sick and tortured and cathartic. It's a little bit of that success. Mada below gun mental burden sep putra dot com the company. I think you can kind of get a sense of the exact angst. That's at work here but can you walk us through what that's about. Yeah you know. That song is kind of a classic reflecting on a break-up ballot and it's kind of a self torturing acknowledges wasn't great to you and i hope that one day you can forget about me but it's also just really indulging in that feeling and i think that's something that somebody people can relate to maybe a lot of people who've spent a lot of time alone in this year of in thinking about so. It's got a lot of sad. Bob's for reflecting on on these sad moments but also got a lot of really happy moments. I wanted be just kind of give people a sense of place about where he kind of fits into the latin music world like he is a boundary pushing artist. He's pushed a lot of these of gender presentation He sings about gender relations in ways. That feel really fresh absolutely. I think you know for several years now. Bad bunnies kind of establish this reputation for himself as a political or outspoken artist. And it's a label that he wrestles with. I think he is breaking a lot of barriers in terms of challenging masculine in latin pop. And he's really kind of an outlier. In terms of how vocal he is about these issues in two thousand nine hundred and he was really involved in the protests import. The frigo demanding the resignation of prepared for ceo in the past. He's also really challenge these ideas of gender presentation as you mentioned. You know he'd paint his nails and he'd wear skirts and bad. Bunny received a lot of praise for that and it was a big statement to a lot of his fans as much as he's gaining so much praise especially this year he's also had a lot of moments of public learning you know he's resisted this idea of becoming like a spokesperson for any group of people or report the frigo and earlier this year. You know a lot of fans were disappointed that he took several weeks to respond in support to the black lives matter movement and eventually he released a letter expressing his feelings and kind of saying himself. The thing that so many of us had already come to the conclusion to which is that. You know you can't rely on celebrities at the end of the day to lead us forward and social movements to be the voice of progress. I think bad bunny has made a lot of big statements that challenge how latin pop's most visible stars approach politics but then again on and trap have always been political and bad bunny is not the first and i know he won't be the last. Yeah you mentioned. His relationship with puerto rico. I think that's one thing that really jumps out about him. Could you talk a little bit more about that. Absolutely i think what definitely sets bad bunny. Apart from all of his peers in the industry is just how committed he is doing right by his community and worked to recall. Specifically i think in all of his music you can tell that. He's striving to remain authentic. And there's so many little love letters to community on this album samples the legendary astrologer welton on the penultimate track. His famous sendoff muccio more. He shouts out puerto rican and latino legends in general like leveaux the ruben blah the song and then latinos like real manna. You can tell that. He's he's aware that he's operating within a lineage. He never leaves any doubt about who he's trying to uplift and who is trying to represent here and he closes the album on a classic puerto rican christmas song comparison performed by today obama hegna which is a group from his hometown of vega baja. Your old it's kind of odd. Because it's like he's not on the song. Obviously it's recording from the fifties. But it's a song about how some people have jubilant joyful christmases and others spend it in sadness or in poverty. It is a farewell to a year. That i think all of us are happy to see go and i think you know though. He sits at this place of enormous wealth and privilege and fame. I think he's really at the end of the day driven by this desire to remain

Stephanie Fernandez Hi Stephan J Galvin Lagana Iban Asa Lear Haga Deseo Loma Vito C Shaquille Brad Guitar Llamas Mignano Jennifer Lopez NPR Ghana Super Bowl Steven Stephanie Puerto Rican Washington Sandra
Here's when new movies will air

The Afternoon News with Kitty O'Neal

02:07 min | 3 years ago

Here's when new movies will air

"A film with two pretty big stars in it. Yes. Let him go with Kevin Costner and Diane Lane. You know, Kitty with the movie awards season, right around the corner. I sure hope that let him go becomes at least part of the awards conversation. Because it really is that good. Just based on the dynamic performances from Leeds stars Diane Lane and Kevin Costner, but Lesley Manville and Jeffrey Donovan shine to really the entire cast lights up this family revenge thriller that finds Kevin Costner and Diane Lane. Squaring off against the lawless family known as the wee Boys who live off the grid in the Dakotas and the three brothers were ruled by their vindictive mother, Lesley Manville, and one of the guys Will. Britain is married to their daughter in law and is abusing her and their grandson. Well, when Lane and Costner try to rescue them, But we boys start threatening them, and that gets Lane and Costner really fired up. You know, it's such a simple but dramatic story and just so very well done. And here's the other thing. Kitty. Aside from tenant, and maybe Russell Kroll's movie unhinge its the biggest movie opening directly in theaters you don't because most everything has been streaming and had limited release, And so it'll be interesting to see how big a draw Diane Lane and Kevin Costner are for theaters this weekend and beyond. But I'll tell you, you can't go wrong with this good, old fashioned Western tinged thriller. So I'm given. Let him go. Four out of four stars. Excellent. Okay. Wow. High ratings. And then what? We got a couple of two or three other ones. Maybe you could just go over. There was real quickly for a teen coming of age drama called 18 to party, and it's set in 1984 stars. Tanner Flood for Moonrise Kingdom in the Leiva Clark of TV's draft bill. I like that. I'm giving you three out of four stars and another revenge thriller called True to The Game, too. With Erica Peoples and Vivica Fox and Faith Evans. I'm giving it 3.5 out of four stars really like that one. And then there's a Swedish psychological horror film called Koko de Coco Dog, and It's just weird, but I couldn't turn away from it. Not a big recommendation. I didn't love it didn't hate it. So I'm giving it to out of four stars. But you

Diane Lane Kevin Costner Lesley Manville Costner Jeffrey Donovan Russell Kroll Lane Dakotas Kitty Leeds Britain Leiva Clark Erica Peoples Moonrise Tanner Vivica Fox Faith Evans Koko De Coco Dog